Browsing by Author ดารณี พิมพ์ช่างทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยใช้หลักการ ซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท เล็นตัส เทคโนโลยี่ส์ (ไทย) จำกัดจักริน ยิ้มย่อง; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
2556การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัดสมยศ วงษ์น้อย; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
2556การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเชื่อมลวดโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่าพโยม เหลือแก้ว; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
2556การปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ : กรณีศึกษา บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ากษิรัช สนธิเปล่งศรี; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
2556การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษา แผนกบัญชีค่าใช้จ่ายพนิดา หวานเพ็ชร; ดารณี พิมพ์ช่างทอง