Browsing by Author พิมพา หิรัญกิตติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการปัจจัยในการเลือกใช้สปาและพฤติกรรมการใช้บริการสปาพิมพา หิรัญกิตติ; ปณิศา มีจินดา; สุวิมล แม้นจริง
2556การประเมินโครงการตามขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเรียม เรืองมณี; พิมพา หิรัญกิตติ
2556การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยารัตนาภรณ์ บุญนุช; พิมพา หิรัญกิตติ
2556การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานครพัชรียา สุตา; พิมพา หิรัญกิตติ
2556คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีมนัสสวี นกแก้ว; พิมพา หิรัญกิตติ