Browsing by Author สญชัย เข็มเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)อนันต์ วงศ์กระจ่าง; สญชัย เข็มเจริญ; ชลิตต์ มธุรสมนตรี
2550การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNCสมศักดิ์ แก่นทอง; ศิวกร อ่างทอง; อนันต์ วงศ์กระจ่าง; สญชัย เข็มเจริญ
2552การศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุดเมื่ออิเล็กโทรดเสื่อมประจักษ์ อ่างบุญตา; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; สญชัย เข็มเจริญ; ศักดิ์ชัย จันทศรี; ปราโมทย์ พูนนายม
2552การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการบีบอัดน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยวสญชัย เข็มเจริญ
2550การออกแบบและสร้างชุดเชื่อม Submerged จากเครื่องเชื่อมแบบ GMAWประจักษ์ อ่างบุญตา; สญชัย เข็มเจริญ; ศักดิ์ชัย จันทศรี
2549ชุดเครื่องผลิตน้ำมันเงาสญชัย เข็มเจริญ; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; ประจักษ์ อ่างบุญตา
2548เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์สญชัย เข็มเจริญ; ประจักษ์ อ่างบุญตา
2549เครื่องหมุนวนอิเล็กโทรดสำหรับเชื่อมอะลูมิเนียมประจักษ์ อ่างบุญตา; สญชัย เข็มเจริญ
2545โครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดสะเดาสญชัย เข็มเจริญ