Browsing by Author อมเรศ บกสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาบล็อกแก้วคอนกรีตมวลเบาโดยการผสมจากเตาปูนขาว-ผลพลอยได้จากกากอุตสาหกรรมผลิตกระดาษวีระศักดิ์ ละอองจันทร์; อมเรศ บกสุวรรณ; หมิง จิ๋ง; นิติ วิทยาวิโรจน์
2550การวิเคราะห์ความถี่และแนวโน้มของฝนสูงสุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอมเรศ บกสุวรรณ
2549การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในลุ่มน้ำวังอมเรศ บกสุวรรณ
2551การใช้น้ำยางธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่องานวัสดุก่อสร้างเชิงอนุรักษ์พลังงานประชุม คำพุฒ; เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; สมหมาย ผิวสอาด; อมเรศ บกสุวรรณ; ณัฐนนท์ รัตนไชย
2550ความต้องการของประชาชนในการสัญจรทางน้ำในคลองรังสิต : ช่วงคลอง 1- คลอง 7ศุภกร ศิรพจนกุล; อมเรศ บกสุวรรณ; ประชุม คำพุฒ
2553พฤติกรรมของผนังอิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย Fiber-reinforced polymer ภายใต้แรงกระทำทางด้านบนหมิง จิ๋ง; อมเรศ บกสุวรรณ; วีระศักดิ์ ละอองจันทร์; นิติ วิทยาวิโรจน์
2549รางระบายน้ำสำเร็จรูปหน้าตัดการไหลแบบประสมประชุม คำพุฒ; สัจจะชาญ พรัดมะลิ; อมเรศ บกสุวรรณ