Browsing by Author ไพฑูรย์ พูลสุขโข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงชิ้นงานต่อความสัมพันธ์ระหว่างการดีดกลับกับความเครียดในกระบวนการดัดโลหะแบบอัดไพฑูรย์ พูลสุขโข; สมชาย เอี่ยมเจริญ
2546การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดชัยยะ ปราณีตพลกรัง; นฤทธิ์ คชฤทธิ์; ไพฑูรย์ พูลสุขโข; ศักดิ์ชัย จันทศรี; ปราโมทย์ พูนนายม
2550การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบปิดฝาขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบ Triple-Functionอนันต์ วงศ์กระจ่าง; ไพฑูรย์ พูลสุขโข; นฤทธิ์ คชฤทธิ์
2551ชุดทดสอบหาเส้นโค้งไหลตัวโดยวิธีดันขึ้นรูปด้วยแรงดันน้ำมันนฤทธิ์ คชฤทธิ์; ไพฑูรย์ พูลสุขโข; ศักดิ์ชัย จันทศรี
2547ระบบจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติไพฑูรย์ พูลสุขโข
2547ระบบยานขนส่งลำเลียงอัตโนมัติไพฑูรย์ พูลสุขโข; พิเชษฐ์ กันทะวัง
2550ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ำดื่มและผนึกภาชนะใส่น้ำดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุนไพฑูรย์ ประทีปสุข; ไพฑูรย์ พูลสุขโข