วิจัย (Research) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อทิตยา วิมลเมือง
2560การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบุญสิตา ทองสุข
2553วัสดุก่อสร้างมวลเบาที่มีค่าการนำความร้อนต่ำจากส่วนผสมของเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกระดาษวชิระ แสงรัศมี
(2551)ผลของความร้อนที่เกิดจากการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารโดยผ่านช่องหน้าต่างกระจกด้านข้างเกษียร ธรานนท์
(2551)สื่อจำลองเทคโนโลยีประกอบอาคารสูงเกษียร ธรานนท์
(2552)โครงการศึกษาการออกแบบอุปกรณ์บังแดดและตำแหน่งช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด ในเขตกรุงเทพมหานครวรากร สงวนทรัพย์
2551การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 และวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 4 สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายในสรรสุดา เจียมจิต; ธนพร วรฉัตร
2552การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการถายเทความร้อนผ่านผนังของบ้านดินณภัทร ศรีวัฒนประยูร; นฤมล แสนเสนา; พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
(2551)บ้านโครงสร้างเหล็กประหยัดพลังงานเกษียร ธรานนท์
2550การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากใยบวบนนทกรณ์ แจกัน; จิราวรรณ ศิริวานิชกุล; เรวดี สุขภูมี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10