Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 94 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร กลิ่นรอด
2553โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยวน ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรีรสารัตน์ ประกอบเพ็ชร
2553โครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่พัชรินทร์ ตั๋นแก้ว
2553โครงการปรับปรุงสถาโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์มุกริน หวังบุญเกิด
2553โครงการศึกษาทฤษฎีและหลักการในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสีเขียวศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด กรุงเทพฯชายชาญ นาล่อง
2553โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิตปัญญา หวังสุจริตวงศ์
2553โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นณัฏฐา พันธ์พานิช
2553โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงภาพยนตร์สยามวรากร เบี้ยทอง
2553โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารวิจัยโลกใต้น้ำอธิตญา อุดร
2553โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาชวลิต ไชยา