บทความ (Article - FA) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
Issue DateTitleAuthor(s)
2559โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมปณิธิ อารีสง่ากุล
2559การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์เศษเส้นใยสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทรงพล แสงสระคู
2559การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา; ธงชัย ยีรัมย์
2559แนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบของชาติพันธุ์มอญตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการอัฐภิญญา ศรีทัพ
2559การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติการสะท้อนน้ำของผ้าใยตาล เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จุฑามาศ ช้อนนาค
2559รูปแบบบัวในงานตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยสุรยุทธ เพ็ชรพลาย
2559วิวัฒนาการการสร้างสรรค์ภาพประกอบร่วมสมัยรุ่งนภา สุวรรณศรี
2559การศึกษาเทคนิคเชิงช่างของทัศนศิลป์ไทยในภาคใต้สมพร ธุรี
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเชิงพาณิชย์ณัฐพล ซอฐานานุศักดิ์
2559หัตถกรรมจักสาน : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตโดยการมีส่วนร่วมชุมชนบุญเรือง สมประจบ
2558บทเพลงฝึกสำหรับนักเปียโนไทยจารุวรรณ สุริยวรรณ์
2558การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนปัญจลักษณ์ หรีรักษ์
2558อัตลักษณ์หัตถเวชกรรมไทยสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ในสปาร่วมสมัยอรัญ วานิชกร
2558ภาพร่างในงานศิลปะภาพพิมพ์หิน (Lithograph) : กรณีศึกษา การเรียนภาพพิมพ์หิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียงยุทธ สกุลชาตรี
2558รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ราชอาณาจักรกัมพูชา : กรณีศึกษาของสมาคม TLAITNOประวิทย์ ฤทธิบูลย์
2558คตินิยมรำผีมอญในประเทศไทยสุชีรา อินทโชติ
2558การละเล่นผีตาโขน : รูปแบบ และการสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมศุภวิชญ์ มาสาซ้าย
2558ลวดลายทับหลังหินทรายแดงศิลปะแบบไพรกเมงวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี : การปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมปานฉัตท์ อินทร์คง; เยาวเรศ จุนวีระนงศ์
2558ตราสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีศิริ หนูแดง
2558สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปานฉัตท์ อินทร์คง; ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์; สมพร วาสะสิริ; ยงยุท สกุลชาตรี; ธนพร ภูละมูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50