Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-15 of 15 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การเชื่อมแกสเฉื่อยปกคลุมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลศักดิ์ชัย จันทศรี; กิตติพงษ์ กิมะพงศ์; สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
2556การรีไซเคิลของเสียเซรามิกเพื่อผลิตกระเบื้องบุผนังไพบูลย์ แย้มเผื่อน; ปราโมทย์ พูนนายม; กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
2555การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟปราโมทย์ พูนนายม; ไพบูลย์ แย้มเผื่อน; กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
2551การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430กิตติพงษ์ กิมะพงศ์; อนินท์ มีมนต์; บุญส่ง จงกลณี
2551แบบจำลองความร้อนสองมิติในรอยเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์โดยการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลประเสริฐ หาชานนท์; ปัณณธร สายสนิท; กิตติพงษ์ กิมะพงศ์