Repository@RMUTT
Intellectual Repository of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Browsing วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) by Subject "4 MAT"

DSpace/Manakin Repository

Browsing วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) by Subject "4 MAT"

Sort by: Order: Results:

  • เมตตา เรืองวังสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 2557)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระสาระนาฏศิลป์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้เรื่อง เพลงผู้ปิดทองหลังพระ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account