Browsing by Author ชลิตต์ มธุรสมนตรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)อนันต์ วงศ์กระจ่าง; สญชัย เข็มเจริญ; ชลิตต์ มธุรสมนตรี
2548การพัฒนาและการศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในการบีบอัดน้ำมันออกจากเมล็ดสะเดา ด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยวชลิตต์ มธุรสมนตรี
2552การศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุดเมื่ออิเล็กโทรดเสื่อมประจักษ์ อ่างบุญตา; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; สญชัย เข็มเจริญ; ศักดิ์ชัย จันทศรี; ปราโมทย์ พูนนายม
2549การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 1 เรื่องการศึกษาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุอัดเรียบสมหมาย ผิวสอาด; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; ประจักษ์ อ่างบุญตา; นฤทธิ์ คชฤทธิ์; อโณทัย ผลสุวรรณ; อำนวย ลาภเกษมสุข; วีราภรณ์ ผิวสอาด
2549การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 2 เรื่องการสร้างเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สมหมาย ผิวสอาด; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; ประจักษ์ อ่างบุญตา; นฤทธิ์ คชฤทธิ์; อโณทัย ผลสุวรรณ; อำนวย ลาภเกษมสุข; วีราภรณ์ ผิวสอาด
2549ชุดเครื่องผลิตน้ำมันเงาสญชัย เข็มเจริญ; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; ประจักษ์ อ่างบุญตา
2551หุ่นยนต์ควบคุมการเชื่อม GMAW ในพื้นที่อันตรายประจักษ์ อ่างบุญตา; วิเชียร อูปแก้ว; ชลิตต์ มธุรสมนตรี
2549เครื่องบีบน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวชลิตต์ มธุรสมนตรี; ชวลิต แสงสวัสดิ์; ศวิกร อ่างทอง; ประจักษ์ อ่างบุญตา