Browsing by Author ชวลิต แสงสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การควบคุมการผลิตเชิงสถิติในงานเป่าฟิล์มพีพีชัชฎาวรรณ ม่วงงาม; ลดาวัลย์ เพียรทำ; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; ชวลิต แสงสวัสดิ์
2549การทดลองเพื่อหาแรงดึงที่เหมาะสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สีกราวัวร์จุฑามาส มาตย์สถิต; ลดาวัลย์ เพียรทำ; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; ชวลิต แสงสวัสดิ์
2549การผลิตไม้เทียมจากเศษโฟมพีวีซีกับผงไม้เพ็ญศรี พูลผล; ไกรษร ไทยแท้; ชัววัฒน์ สัมฤทธิวณิชชา; ชวลิต แสงสวัสดิ์; และอนินท์ มีนนต์
2546การพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดจากเศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนชวลิต แสงสวัสดิ์; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; ชัชวาล สุรัสวดี; ทินกร วรกุลชัย
2549การพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดหวายเทียมจากโพลิโพรพีลีนชวลิต แสงสวัสดิ์; เฉลิม มัติโก; จุไรรัตน์ ดวงเดือน; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; สุรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ
2550การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแท่งไม้เทียนจากเศษพลาสติกศิริวัฒน์ ประจงแต่ง; อนุกูล แสงสนิท; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; บัญชา ชีพพานิช; ชวลิต แสงสวัสดิ์
2549การศึกษาระบบหล่อเย็นของฟิล์มเป่าด้วยสมการภาระทางความร้อนวีรศักดิ์ หมู่เจริญ; จิรยุทธ์ รุ่งรัตนพงษ์พร; ลดาวัลย์ เพียรทำ; ชวลิต แสงสวัสดิ์
2545การหลอมอัดรีพีวีซีชนิดแข็งและการควบคุมชวลิต แสงสวัสดิ์
2549เครื่องบีบน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวชลิตต์ มธุรสมนตรี; ชวลิต แสงสวัสดิ์; ศวิกร อ่างทอง; ประจักษ์ อ่างบุญตา