Browsing by Author เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ – อบไอน้ำ โดยใช้น้ำยางธรรมชาติประชุม คำพุฒ; สมหมาย ผิวสะอาด; เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์, เศกสรรค์ ชูทับทิม, มงคล นามลักษณ์, สนธยา ทองอรุณศรี, เลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ, วิสุทธิ์ สีนวล, สุโรจน์ ศรีสินหอม
2548การศึกษาการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ในงานซ่อมแซมถนนเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ประชุม คำพุฒ
2551การใช้ดินขาวผสมในคอนกรีตมวลเบาแบบปานกลางเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; สมหมาย ผิวสอาด; ประชุม คำพุฒ
2551การใช้น้ำยางธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่องานวัสดุก่อสร้างเชิงอนุรักษ์พลังงานประชุม คำพุฒ; เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; สมหมาย ผิวสอาด; อมเรศ บกสุวรรณ; ณัฐนนท์ รัตนไชย
2550การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประชุม คำพุฒ; สมหมาย ผิวสอาด; เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์; เศกสรรค์ ชูทับทิม; มงคล นามลักษณ์; สนธยา ทองอรุณศรี; เลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ; วิสุทธิ์ สีนวล; สุโรจน์ ศรีสินหอม
2550การใช้หินฝุ่นแทนทรายในงานคอนกรีตผสมเถ้าลอยเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ประชุม คำพุฒ
2548ชุดทดสอบดัชโคนโดยระบบดิจิตอลเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ประชุม คำพุฒ
2549เครื่องเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุนโดยระบบขับเคลื่อนเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ประชุม คำพุฒ
2549แผ่นไม้ขี้เลื่อยอัดพลาสติกเผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี; ประชุม คำพุฒ; อโณทัย ผลสุวรรณ