Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1524
Title: โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพสำหรับบุรุษสังคมเมือง
Authors: สิทธิกร บัวบงศึก
Keywords: คลับสุขภาพสำหรับบุรุษสังคมเมือง
การออกแบบภายใน
การออกแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: ในปัจจุบันพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการจับจ่ายสินค้าส่วนบุคคลของผู้ชายยุคใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากผลสำรวจบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากของผู้บริโภคชาย ทั้งในแง่ทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่มีความชัดเจนกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เร่งรีบ และเคร่งเครียดขึ้นทุกวัน ทั้งยังต้องมีการออกไปติดต่อสื่อสารกับผู้คนและเข้าสังคม จึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายไทยรุ่นใหม่ที่หันมาดูแลตัวเอง ด้านผิวพรรณ ผิวกาย ผิวหน้า แลบุคลิกภาพมากขึ้น เช่น การกระชับสัดส่วน ควบคุมน้ำหนัก เช่นเดียวกับผู้หญิงทั่วไป จึงมีธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพเกิดขึ้น และธุรกิจการบริการด้านสุขภาพและความงามก็เป็นอีกความต้องการของผู้บริโภคสมัยนี้ มีผู้ประกอบการหลากหลายรายอยู่ในตลาดนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันสูงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดตัวลงจำนวนมาก เพราะขาดการสร้างความแตกต่างหรือมองหาช่องทางทำตลาดห่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ จึงได้เสนอแนวคิดที่จะทำสถานบริการด้านสุขภาพและความงามครบวงจร สำหรับสุภาพบุรุษโดยเฉพาะ และต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อน สนองความต้องการของสุภาพบุรุษ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือหาความสมบูรณ์แบบให้กบตนเอง และยังเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในสังคมเมืองอีกด้วย
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1524
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121173.pdfโครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพสำหรับบุรุษสังคมเมือง11.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.