วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 471
Issue DateTitleAuthor(s)
2564แนวทางการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีภัทรพล สายแวว
2022Use of artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English languageMeng Yan Ling
2022Model development of Philippines’ Dep-Ed television as a supplemental delivery mode during the Covid-19 pandemicRhyan P. Malandog
2022The efficiency of digital learning space for managing learning behaviors of secondary vocational education studentsCheng Dai
2022The efficiency of digital picture books to enhance children’s emotional educationRushan Hu
2022The use of student teams achivement divisions technique to improve vocational English score: A case study of Jinchang secondary vocational school of technologyLijun Zhou
2022Effect of meditation music to reduce self-anxiety levels : A case study of the secondary vocational students, anhui normal university, republic of ChinaChangchun Jin
2022Management of English language teaching through social media application to create motivation for learningChunyue Guo
2564การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1รพีพรรณ อู่อรุณ
2022The Development of Online Learning Model in Art Appreciation Course of Freshmen Hospitality Management Students at Cagayan State University, PhilippinesJarel B. Tadio
2564การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสาวลักษณ์ พิมพ์ภูลาด
2564การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เอื้องฟ้า สุจารี
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีวันทยาพร ศรีมันตะ
2564การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ร่วมกับบาร์โมเดล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2รัตนาภรณ์ ไทยพู
2564ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ศิญาภรณ์ พฤฑฒิกุล
2565แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนริสา ชุมทอง
2022Development Model of Cloud Computing Technology Application in the Education IndustryWu, Yiran
2564การวิเคราะห์องค์ประกอบจิตวิทยาศาสตร์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกพิชญาภา ทุมรินทร์
2021The Needs Assessment of Electronic Media for Teaching and Learning in the 21st Century: A Case Study of Colleges of Education in GhanaFrank Ofori
2564แนวทางการส่งเสริมการร่วมรู้สึกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายกศุกัญญา อินศิริ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 471