วิจัย (Research - AGR) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 30 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ผลของการห่อช่อผลลำไยด้วยสิ่งทอประเภทนันวูฟเว่นอังคณา ธนกัญญา; ธีรนุช เจริญกิจ; วรินธร ยิ้มย่อง
2551การออกแบบและสร้างระบบการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศวรินธร ยิ้มย่อง; ชูชีพ ผ่องพันธุ์
2552ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรวรินธร ยิ้มย่อง; สุนัน ปานสาคร
2550การนำน้ำทิ้งภายในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์อังคณา ธนกัญญา; ประสิทธิ์ สิทธิไกรวงษ์; สุจยา ฤทธิ์ศร; วลักษณ์ พิมพ์ภูลาด; ชูชีพ ผ่องพันธ์
2549การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากข่าในการป้องกันกำจัดโรคพืชวิทยา ทวีนุช; สถิรวงศ์ แจ่มจรรยา; สุขุมวัฒน์ พีระพันธุ์; ฉวีวรรณ บุญเรือง
2549การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และคณะ
2550อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูก ความลึกของดินปลูก และอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอุบลชาติ และปทุมชาติบางพันธุ์ภูรินทร์ อัครกุลธร; สมพร คนยงค์
2550การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่เมาะสมในการผลิตอนูเบียส [Anubias nana] แบบไร้ดินจิราพร สุริยวรากุล; เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ พรหมทอง
2548บทบาทของยีสต์และราจากลูกแป้งในการหมักข้าวเจริญ เจริญชัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 30 of 30