วิจัย (Research - AGR) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเปลือกพืชสกุลส้มโดยเทคนิค DPPH assayกนิษฐา สุขเกิด
2561การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์วิตามินซี (กรดแอสคอร์บิก) ในน้ำผักและผลไม้โดยใช้เทคนิคการไทเทรตและเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรีกนิษฐา สุขเกิด
2565การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีใช้ตู้อบลมร้อนและเครื่องวิเคราะห์ความชื้นกู้เกียรติ อัตตะวิริยะสุข
2558ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวหลวงดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์; ทองมี เหมาะสม
2563สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทองมี เหมาะสม
2563แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตรวีระยุทธ นาคทิพย์
2562การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลลิตา ศิริวัฒนานนท์; นวพร ลาภส่งผล
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2564รายงานผลการดำเนินโครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทองมี, เหมาะสม
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอรี่เฟลกปลอดกลูเตนโดยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีลลิตา ศิริวัฒนานนท์; นวพร ลาภส่งผล
2563ผลการเจริญเติบโตของการให้อาหารต่างชนิดกันของปลานิลในบ่อซีเมนต์ของสาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกัณฐิกา อ่วมพันธ์
2561ผลของสูตรอาหารและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซาราซีเนีย สายพันธุ์ Sarracenia leucophylla Raf.ปรียาณัฐ หงษ์ทอง
2560การเพาะกล้าข้าวสำหรับเครื่องดำนาดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์, ปรียาณัฐ หงส์ทอง; ปราณี พระเพชร
2561ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรงหฤทัย ตันกุละ
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ; ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2551การศึกษาหาสูตรมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล; ดนัย วรรณวนิช; สมัย สังข์ทองงาม
2550การใช้เศษขนมปังเสริมอาหารสำหรับเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังสมิง จำปาศรี; นลินรัตน์ แก้วศรีงาม; เดชา นาวานุเคราะห์; สมกิจ อนะวัชกุล
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ
2549การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; นิรันดร์ จันทวงศ์; รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์; ชาญณรงค์ ยาวส่ง; ธรรมนูญ ปลื้มภักษ์
2551การพัฒนาจริยธรรมทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ : กรณีศึกษา - การใช้หลักสูตรจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์เพื่อปรับทัศนคติต่อสัตว์ของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์กอปร์พร วัฒนะภูติ; ชาติชาย โยเหลา; รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์; พรพนม คำมุงคุณ; โดมินิค บลาช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30