วิจัย (Research) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 28 of 28
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ดนัย วรรณวนิช
2551การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนส่งหญ้าปูสนามเพื่อการส่งออกของ จ.ปทุมธานีสุวิมล พุ่มประทีป; สมพร เจนคุณาวัฒน์
2550การปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิทยา พิมลสิทธิ์
2550ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมขนาดเล็กนฤทธิ์ คชฤทธิ์; ศักดิ์ชัย จันทศรี; ชัยยะ ปราณีตผลกรัง; กุลชาติ จุลเพ็ญ; ปราโมทย์ พูนนายม
2548พันธุ์และวิทยาการผลิตที่เหมาะสมของข่า (Alpinia sp.) ทางด้านเกษตร อาหาร คลินิกพืชและสัตว์ : โครงการย่อยที่ 4.3.1 : อิทธิพลของวันเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข่าแดงรัชตา ทนวิทูวิตร
2550การใช้จุลินทรีย์และซีโอไลท์ในการลดปริมาณไนโตรเจนจากการเลี้ยงปลาดุกระบบปิดสุจยา ฤทธิศร; อรวรรณ ชื่นคุ้ม; เดชา นาวานุเคราะห์; จุไรรัตน์ ดวงเดือน
2549การศึกษาการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ไม่ได้ถูกทำลายมัณฑนีย์ เศรษฐภักดี; อภิรัฐ ปิ่นทอง; ชูจิต สงวนทรัพยากร
2548ชุดอุปกรณ์ห้องอบไอน้ำสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปาขวัญชัย จ้อยเจริญ; พิเชษฐ กันทะวัง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 28 of 28